Herkese merhabaa. 😊 Bu yazımda C# dilinde yer alan koşul ve döngüleri anlatacağım. Konu biraz uzun olduğu için bu yazıyı parçalara bölerek yayınlayacağım. İlk etapta if – else ve ilişkisel operatörler yapısını anlatacağım. Programlamaya yeni başlayanlar için öncelikle koşul ifadesini açıklayayım.

Koşul ifadeleri genellikle programınızın çalışması için birçok alternatif durum bulunduğunda kullanılırlar. Birçok programlama dilinde de mevcutturlar. Genellikle program çalıştığında bir kere çalışırlar.

İlişkisel Operatörler

Koşulların gerçekleşip gerçekleşmediğini hesaplamak için ilişkisel operatörler kullanılır. Aşağıdaki tablodan hangi operatörlerin ne işe yaradığını görebilirsiniz.

OperatörAçıklamaÖrnek
>=Büyük Eşit7>=4 (Doğru)
<=Küçük Eşit7<=4 (Yanlış)
==Eşittir7==4 (Yanlış)
!=Eşit Değildir7!=4 (Doğru)

Doğru sonuçlar geriye true döndürürken, yanlış sonuçlar geriye false döndürür.

If Deyimi

if bir koşul doğru olduğunda kod bloğunu çalıştıran bir yapıdır. Program çalıştıktan sonra yalnızca bir kez çalışır. Örneğin;

if(koşul)
{
   ......
   koşul doğru olduğunda çalışacak kısım
   ......
}

C#’ta yazılan koşul bool bir ifade olmalıdır. Aksi halde program hata verir.

      int x = 8;
      int y = 3;
      if (x &gt; y)
      {
        Console.WriteLine("{0} büyüktür {1}'den", x, y);
      }
      Console.ReadKey();

Yukarıdaki kod bloğu x sayısının y sayısından büyük olma koşulu doğru mu diye bakacak. Eğer doğru ise bir alt satıra geçip ekrana yazdırma komutunu çalıştıracak. Programın çıktısı;
Csharp if kullanımı
Eğer if blokları içerisinde sadece bir ifade çalıştıracaksanız süslü parantez kullanmanıza gerek yok.

Else Bloğu Yapısı

if deyimindeki koşul yanlış olarak değerlendirildiğinde çalıştırılması gereken kod bloğunu çağırmak için kullanılır. if yapısından sonra kullanımı isteğe bağlı olsa da büyük projelerde mutlaka kullanılır. Eğer if koşulu sağlanırsa program else yapısına uğramadan sonlanır.

if(koşul)
{
……
koşul doğru olduğunda çalışacak kısım
……
}
else
{
……
koşul yanlış olduğunda çalışacak kısım
……
}

Örneğin notu 50’den düşük olan öğrencilerin sınıfta kaldığı, yüksek olan öğrencilerin de sınıfı geçtiği bir uygulama yapalım.

int not = 85;
      if (not &lt; 50)
        Console.WriteLine("Sınıfta kaldın!");
      else
        Console.WriteLine("Sınıfı geçtin!");
      Console.ReadKey();

Csharp else kullanımı

if – else if – else Yapısı

Eğer 3’ten fazla kontrol etmeniz gereken koşul varsa if – else if – else yapısını kullanabilirsiniz. if yapısında olduğu gibi burada da else ifadesini kullanmak zorunda değilsiniz. if – else if olarak da kullanabilirsiniz.

      int x = 33;
      if (x == 8)
        Console.WriteLine("x'in değeri 8");
      else if (x == 33)
        Console.WriteLine("x'in değeri 33");
      else
        Console.WriteLine("Eşleşme yapılamadı!");
      Console.ReadKey();

Csharp if else if yapısı

İç içe if Yapısı

Eğer ihtiyacınız varsa bir if içerisinde başka bir if kullanabilirsiniz. Örneğin 100 alanlara “Tebrikler!” yazdıran bir uygulama yazalım.

int not = 100;
      if (not &gt;= 50)
      {
        Console.WriteLine("Sınıfı geçtin!");
        if (not == 100)
          Console.WriteLine("Tebrikler!");
      }
      else
        Console.WriteLine("Sınıfta kaldın!");
      Console.ReadKey();

Csharp içiçe if

Ders yazımız şimdilik bu kadar! Bir sonraki yazıya kadar kendinize iyi bakın. 😊