Herkese merhaba. 😊 Bu yazımda C# derslerine kaldığım yerden devam edeceğim. En son kullanıcıdan veri alıp ekrana bu veriyi yazdırmayı gösterdim. Bu yazıda C# operatörler konusunu açıklığa kavuştruacağız. var anahtar kelimesi ile ilgili kısa bir bilgi verdikten sonra C# üzerinde sabit tanımlamayı anlatacağım. Daha sonra C#’ta bulunan aritmetik operatörler ve operatör önceliğini inceleyeceğiz. Öyleyse kod ekranlarımızı açalım ve yazmaya başlayalım! 💻

C# Operatörler

var Anahtar Kelimesi

var anahtar kelimesi atanan ifadeye bağlı olarak değişken türünün otomatik olarak belirlenebilmesini sağlar. Oldukça kullanışlı bir işlev sağlar.

var num = 15;

Değişkene atanan değer tam sayı olduğundan değişken otomatik olarak bir tam sayı olarak bildirilir. var anahtar sözcüğünü kullanarak bildirilen değişkenlere kapalı değişken denir. Kapalı olarak yazılan değişkenler bir değerle başlatılmalıdır. Örneğin aşağıda yer alan kod hata verecektir.

var num;
num = 15;

Değişkenleri var anahtar sözcüğü ile bildirmek kolay ve kullanışlı olmasına rağmen aşırı kullanımı kod okunabilirliğini azaltır. En iyi uygulamalarda değişkenler açıkça belirtilmektedir.

Sabitler

Sabitler ilk atanmadan sonra değiştirilemeyen değişkenlerdir. Örneğin;

const double PI = 3.14;

Programın çalışmasından itibaren PI değişkeni değiştirilemez. Daha sonra yapılacak olan atama hataya neden olur. Sabitler tanımlandıkları zaman değişken ataması yapılmazsa hata verir.

C# Operatörler

Aritmetik Operatörler

OperatörSembolFormUnary Form
Ekleme+x+yx++, ++x, x+=y
Çıkarmax-yx–, –x, x-=y
Çarpma*x*yx*=y
Bölme/x/yx/=y
Mod%x%yx%=y
Toplama
int x = 10 + 4;
Console.WriteLine(x);

Ekrana 14 sonucunu yazdırır.

Çıkarma
int x = 10 - 4;
Console.WriteLine(x);

Ekrana 6 sonucunu yazdırır.

Çarpma
int x = 10 * 4;
Console.WriteLine(x);

Ekrana 40 sonucunu yazdırır.

Bölme

Bölme operatörüne sokulan iki ifade de integer değer ise geriye integer değer döner. Örneğin;

int x = 10 / 4;
Console.WriteLine(x);

Csharp Bölme İşlemi

MOD

mod operatörü bir tam sayı bölmesindeki kalanı geriye döndürür.

int x = 10 % 4;
Console.WriteLine(x);

Csharp Mod İşlemi

Unary Operatörler

Unary operatörler programlamada oldukça sık kullanılırlar. Daha az kod yazarak hızlı bir şekilde geliştirme yapmamıza yardım ederler. Daha çok arttırma ve azaltma işlemlerinde kullanılsalar da diğer aritmetik işlemlerde de tercih edilir.

Arttırma

Arttırma yapacağımız değer birer birer artıyorsa x++ (postfix) ya da ++x (prefix) ifadelerini kullanabiliriz. Postfix işlemler

C# Operatör Önceliği

Operatör önceliği bir ifadedeki terimlerin gruplandırılmasını belirler. Bu bir ifadenin nasıl değerlendirildiğini etkiler. Bazı operatörler diğerlerinden daha önceliklidir. Örneğin çarpma operatörü toplama operatöründen daha yüksek önceliğe sahiptir. Önceliklendirme aynı matematik işlemlerinin önceliklendirilmesi gibidir.

int x = 4 + 3 * 2;
Console.WriteLine(x);

Csharp İşlem Önceliklendirme
Matematikte olduğu gibi parantez içindeki ifade önceliklidir. Eğer iç içe geçmiş parantezler varsa en içteki parantez öncelikli olacaktır.

int x = (4 + 3) * 2;
Console.WriteLine(x);

Csharp Parantez Önceliklendirmesi
Eğer ifadelerin hiçbiri parantez içinde değilse, çarpımsal operatörler (çarpım, bölme, mod) katma operatörlerinden (toplama, çıkarma) önce değerlendirilecektir. Eşit önceliğe sahip olan operatörler ise soldan sağa doğru değerlendirilir.

Bir ders yazımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki yazıya kadar kendinize iyi bakın! 😊