Herkese merhaba. 😊 Bu yazıda C# içerisindeki en temel döngülerden birisi olan for döngüsünü inceleyeceğiz. For döngüsünü temel olarak bir işlemi belli bir sayıda tekrar etmek için kullanıyoruz. Bu işlemi while döngüsü ile de oldukça rahat bir şekilde yapabiliriz. Ancak yazım kolaylığı açısından belli bir iterasyonda devam eden işlemlerimizi for döngüsü ile yapmayı tercih ediyoruz. For döngüsünün yazım biçimini gördükten sonra çok daha detaylı bir şekilde incelemeye devam edelim. 😊

C# For Döngüsü

for(döngü değişkeni; koşul; değişim)
{
  .......
  çalışacak kodlar
  .......
}

For döngüsü ilk olarak döngü değişkeninin değeri koşulu sağlıyor mu diye kontrol eder. Koşul sağlanıyorsa döngü bir kere çalıştırılır, sağlamıyorsa döngü sonlanır. Döngü çalıştıktan sonra değişken değişime maruz kalır. Değişime göre değer artabilir ya da azalabilir. Değişim işlemi gerçekleştikten sonra koşul tekrar kontrol edilir ve döngü bu şekilde akar gider.

İlk olarak basit bir örnek ile çalışma mantığına bakalım. Ekrana ilk 5 sayıyı ekrana yazdıran for döngüsünü yazalım.

for (int i = 0; i < 5; i++)
{
  Console.WriteLine(i);
}

For Döngüsü - 1

Döngünün ilk aşamasında i değişkeni 0 olarak tanımlanıyor. Daha sonrasında i değişkeni döngü koşuluna girer. 0 değeri 5 değerinden küçük olduğu için koşul sağlanır ve içeri girer. Ekrana 0 değeri yazdırılır. Değer ekrana yazıldıktan sonra i değeri bir arttırılır. i 1 olur ve koşul kontrolüne girer. 1 değeri 5’ten küçük olduğu için koşul sağlanır ve değer ekrana yazdırılır. Döngü değeri bu şekilde 5 olana kadar devam eder. 5 değeri 5’ten küçük olmadığı için koşul sağlanmaz ve döngü sonlanır. Bu şekilde 0’dan 5’e kadar olan bütün sayıları yazdırdık.

For döngüsünde değer arttırma kısmını istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Döngüyü 10’dan başlatıp ikişer azaltarak ekrana yazabiliriz.

for (int i = 10; i > 0; i -= 2)
{
  Console.WriteLine(i);
}

For Döngüsü - 2

Bütün bunların dışında for döngüsünü farklı şekillerde de kullanabiliriz. For döngüsünü tamamen boş bir şekilde de çalıştırabiliriz. Bu durumda hiçbir değişken, koşul ve arttırma oranı olmayacağı için sonsuz döngüye girer. Örneğin;

for (;;)
{
  Console.WriteLine("Hello World!");
}

For Döngüsü - 3

Bunun dışında aşağıya yazdığım for döngüleri de sıkıntısız çalışacaktır.

for (int i = 0; ;)
{
  Console.WriteLine("Hello World!");
}

for (; false;)
{
  Console.WriteLine("Hello World!");
}

int j;

for (; ; j += 3)
{
  Console.WriteLine("Hello World!");
}

for (; j < 5; j++) { Console.WriteLine("Hello World!"); } for (j = 10; ; j--) { Console.WriteLine("Hello World!"); } for (j = 30; j > 25;)
{
  Console.WriteLine("Hello World!");
}

Kullanıcının girdiği satır sayısı kadar yükseklikte bir üçgen çizen programı yazalım.

Console.Write("Satır sayısı : ");
int satir = int.Parse(Console.ReadLine());

for (int i = 0; i < satir; i++)
{
  for (int j = 0; j < satir - i - 1; j++)
  {
    Console.Write(" ");
  }
  Console.Write("*");
  for (int j = 0; j < (2 * i - 1); j++) { if (i == satir - 1) { Console.Write("*"); } else { Console.Write(" "); } } if (i > 0)
  {
    Console.Write("*");
  }

  Console.WriteLine();
}

For Döngüsü - 4

For döngüsü ile birlikte döngüler konusuna virgül bırakıyoruz. Çünkü ilerleyen konularla birlikte yeni bir döngü yapısına daha yakından bakacağız. Bir sonraki yazıya kadar kendinize iyi bakın! 😊