Herkese merhabaa. 😊 Bu yazıda while döngü yapısını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. C# while döngü yapısı belli bir koşul sağlanan kadar belli bir işi tekrarlamamızı sağlar. While döngüsünü “olduğu sürece” devam et gibi düşünebiliriz. Program akışının yukarıdan aşağıya doğru devam ettiğini biliyoruz. Program while satırına geldiğinde önce koşulu kontrol eder, koşul doğru olduğu sürece içerisindeki kod bloğunu tekrarlamamızı sağlar. Kullanım şeklini gördükten sonra örnekler ile daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum.

C# While Yapısı

while(koşul)
{
  ...
  çalışacak kodlar
  ...
}

Birden beşe kadar olan sayıları ardarda yazdıracak bir program ile başlayalım.

int sayi = 1;
while (sayi <= 5)
{
  Console.WriteLine(sayi);
  sayi++;
}
Console.ReadKey();

While Örnekleri-1

Programın en başında sayı değişkenine 1 değerini atadık. While satırına geldiğimizde koşul kontrol ediliyor. 1 5’ten küçük olduğu için true döner. Ekrana sayi değişkeninin değeri yazdırılıyor. Daha sonra sayi değişkeninin değeri bir arttırılıyor ve koşul tekrar kontrol ediliyor. Bu şekilde sürekli iteratif bir şekilde döngü koşulunun sağlayıp sağlamadığı kontrol ediliyor.

Bir başka örneğe bakalım. Tek sayıları ekrana yazdıran program yazalım.

int num = 1;
while (num < 6)
{
   Console.WriteLine(num);
   num += 2;
}

While örnek 2

Burada eğer içerisini false yapacak bir değer gelmezse döngü sonsuza kadar devam eder. Örneğin;

int num = 1;
while (true)
{
   Console.WriteLine(num);
   num += 2;
}

Bu döngünün koşulun içerisindeki true ifadesi hiçbir zaman false olamayacağı için döngü sonsuza kadar gider. En sonunda ramde yer kalmadığı için Stack Overflow hatası alırız.

While Sonsuz Döngü

While döngüsünü arttırmalı ya da azaltmalı terimler için yapıyorsak, pre-increment/decrement ya da post-increment/decrement yöntemlerini kullanarak daha kısaltabiliriz.

int num = 0;
while (++num < 6)
{
   Console.WriteLine(num);
}

While Preincrement

Burada pre-increment ve post-increment arasındaki fark; pre-increment önce arttırır daha sonra koşulu kontrol ettirir, sağlıyorsa içine girer. Post-incrementte önce koşul kontrol edilir daha sonra değer arttırılır. Bu yüzden post-increment yaptığımızda aşağıdaki gibi 6 değerini de ekrana yazdırır.

int num = 0;
while (num++ < 6)
{
   Console.WriteLine(num);
}

While Örnek PostIncrement

Blogda yazdığım bütün örnekleri Github reposunda bulabilirsiniz. 😊

Ders yazımız şimdilik bu kadar! Bir sonraki yazıya kadar kendinize iyi bakın. 😊