Herkese merhaba. 😊 Daha önceki yazımda hazır array metotlarını incelemiştik. Aynı şekilde string veri türünün de hazır metotları bulunuyor. String veri türü de neredeyse bütün programlama dilleri içerisinde yer alıyor. Programlamada string değişken türleri ile çok haşır neşir olacağımız için, hazır string metotları kullanmak programlamada işimizi çok kolaylaştıracak. Daha fazla uzatmadan hemen metotlara geçelim.

String Metotlar

Contains:

Verdiğimiz string metin içerisinde aradığımız ifade ya da karakter bulunuyor mu diye bakar. Metoda parametre olarak string ya da char veri türünde bir değer verebiliriz. Metot geriye bool bir değer döndürür.

static void Main(string[] args)
{
  string quote = "If you want to know what a man's like, take a good look at how he treats his inferiors, not his equals. ― J.K. Rowling, Harry Potter and the Goblet of Fire";

  Console.WriteLine();

  bool isContain = quote.Contains('e');
  if (isContain)
  {
    Console.WriteLine("İçerir");
  }
  else
  {
    Console.WriteLine("İçermez");
  }

  Console.ReadKey();
}

String - Contains

Split:

Verilen metni ayraç olarak gösterdiğimiz karaktere göre ayırır. Örneğin bir cümle içerisinde boşluk karakterine göre ayrım yaparak, cümleyi kelimelere ayırabiliriz. Metot ayrılmış ifadeyi string dizisi olarak döndürür. String metotlar içerisinde çok tercih edilir.

static void Main(string[] args)
{
  string date = "25.05.2020 15.40";

  Console.WriteLine();

  string[] splittedText = date.Split(' ');
  Console.WriteLine("Tarih: " + splittedText[0]);
  Console.WriteLine("Saat: " + splittedText[1]);

  Console.ReadKey();
}

String - Split

Replace:

Verilen metin içerisinden seçilen bir karakteri yeni bir karaktere dönüştürür. Parametre olarak 2 char argüman alır. Birisi metin içerisinde yer alan bir karakter ve diğeri de yerine geçmesini istediğimiz karakterdir. Metindeki o karakterlerini * ile değiştirebiliriz.

static void Main(string[] args)
{
  string quote = "If you want to know what a man's like, take a good look at how he treats his inferiors, not his equals. ― J.K. Rowling, Harry Potter and the Goblet of Fire";

  Console.WriteLine();

  string newQuote = quote.Replace('o', '*');
  Console.WriteLine(newQuote);

  Console.ReadKey();
}

String - Replace

Substring:

Verilen metin içerisinden belli bir indexteki karakterden itibaren kalanı alır. Overload metotlarından birisi de belli bir başlangıç index’inden başlayarak verilen uzunluktaki kısmı alır. Ben örnekte ikinci anlattığım yöntemi kullandım.

static void Main(string[] args)
{
  string quote = "If you want to know what a man's like, take a good look at how he treats his inferiors, not his equals. ― J.K. Rowling, Harry Potter and the Goblet of Fire";

  Console.WriteLine();

  string value = quote.Substring(3, 11);
  Console.WriteLine(value);

  Console.ReadKey();
}

String - Substring

Concat:

Verilen iki string ifadeyi birleştirmek için kullanılır.

static void Main(string[] args)
{
  string name = "Derya";
  string surname = "Dok";

  Console.WriteLine();

  string fullName = string.Concat(name, surname);
  Console.WriteLine("Birleştirilmiş Hali: " + fullName);

  Console.ReadKey();
}

String - Concat

Trim:

Verilen string ifade içerisinde başında ve sonunda yer alan boşluk karakterlerini temizler.

static void Main(string[] args)
{
  string quote = " If you want to know what a man's like, take a good look at how he treats his inferiors, not his equals. ― J.K. Rowling, Harry Potter and the Goblet of Fire ";

  Console.WriteLine();

  string value1 = quote.Trim();
  Console.WriteLine("Trimmed string: " + value1);

  Console.ReadKey();
}

String - Trim

IsNullOrEmpty – IsNullOrWhiteSpace:

String metotları içerisindeki sık kullanılan IsNullOrEmpty metodu verilen string ifade null mı yoksa boş mu diye bakar. Eğer bu iki ifadeden birisini içeriyorsa true, içermiyorsa false döndürür. IsNullOrWhiteSpace metodu ise aynı şekilde null olup olmadığına ve verilen ifadenin boşluk karakteri içerip içermediğine bakar.

static void Main(string[] args)
{
  string quote = " If you want to know what a man's like, take a good look at how he treats his inferiors, not his equals. ― J.K. Rowling, Harry Potter and the Goblet of Fire ";

  Console.WriteLine();

  bool isNull = string.IsNullOrEmpty(quote);
  bool isWhiteSpace = string.IsNullOrWhiteSpace(" ");
  Console.WriteLine("Null mu? " + isNull);
  Console.WriteLine("Boşluk mu? " + isWhiteSpace);

  Console.ReadKey();
}

String - IsNull

EndsWith – StartsWith:

Metnin sonunda – başında aranan ifade var mı diye bakar. Varsa true yoksa false değerini döner.

static void Main(string[] args)
{
  string quote = " If you want to know what a man's like, take a good look at how he treats his inferiors, not his equals. ― J.K. Rowling, Harry Potter and the Goblet of Fire ";

  Console.WriteLine();

  bool isStart = quote.StartsWith("If");
  bool isEnd = quote.EndsWith("you.");

  Console.WriteLine("If ile mi başlıyor. " + isStart);
  Console.WriteLine("you. ile mi bitiyor. " + isEnd);

  Console.ReadKey();
}

String - EndsWith - StartsWith

ToLower- ToUpper:

ToLower metnin bütün karakterlerini küçük harf olarak yazar. ToUpper bütün karakterleri büyük harf olarak yazar.

static void Main(string[] args)
{
  string quote = " If you want to know what a man's like, take a good look at how he treats his inferiors, not his equals. ― J.K. Rowling, Harry Potter and the Goblet of Fire ";

  Console.WriteLine();

  Console.WriteLine("ToLower: " + quote.ToLower());
  Console.WriteLine();
  Console.WriteLine("ToUpper: " + quote.ToUpper());

  Console.ReadKey();
}

String - ToLower - ToUpper

IndexOf – LastIndexOf:

IndexOf verilen karakterin metnin içerisindeki ilk indexini döner. LastIndexOf verilen karakterin metnin içerisindeki son indexini döner. Eğer metin içerisinde böyle bir karakter yoksa -1 döner.

static void Main(string[] args)
{
  string quote = " If you want to know what a man's like, take a good look at how he treats his inferiors, not his equals. ― J.K. Rowling, Harry Potter and the Goblet of Fire ";

  Console.WriteLine();

  int startIndex = quote.IndexOf('a');
  int lastIndex = quote.LastIndexOf('o');

  Console.WriteLine("a'nın başlangıç indexi: " + startIndex);
  Console.WriteLine("o'nun bitiş indexi: " + lastIndex);

  Console.ReadKey();
}

String - IndexOf - LastIndexOf

Remove:

Metin içerisine başlanılan indeksten itibaren siler. Overload olarak aldığı ikinci bir parametre ile silinecek metnin uzunluğunu veririz.

static void Main(string[] args)
{
  string quote = " If you want to know what a man's like, take a good look at how he treats his inferiors, not his equals. ― J.K. Rowling, Harry Potter and the Goblet of Fire ";

  Console.WriteLine();

  string value2 = quote.Remove(10);
  Console.WriteLine("Removed Text: " + value2);
  string value3 = quote.Remove(10, 10);
  Console.WriteLine("Removed Text: " + value3);

  Console.ReadKey();
}

String - Remove

Insert:

Metin içerisine verilen indekse yeni verilen texti ya da string ifadeyi ekler.

static void Main(string[] args)
{
  string quote = " If you want to know what a man's like, take a good look at how he treats his inferiors, not his equals. ― J.K. Rowling, Harry Potter and the Goblet of Fire ";

  Console.WriteLine();

  string value4 = quote.Insert(37, " Harry Potter");
  Console.WriteLine("Inserted Text: " + value4);

  Console.ReadKey();
}

String - Insert

Programlamada size hız kazandıracak ve pratiklik katacak string metotları inceledik. Bir sonraki yazıya kadar kendinize iyi bakın.